47 nieuwe besmettingen

In de regio Amsterdam-Amstelland zijn vandaag 47 mensen positief getest op het coronavirus. Van deze 47 nieuwe patiënten zijn er voor zover nu bekend 15 in het ziekenhuis opgenomen. Het totaal aantal positief geteste personen komt hiermee op 298. In totaal zijn 84 personen opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

Het testbeleid van het RIVM (aangepast sinds 20 maart) is als volgt: Voor de huisartspatiënten betekent het nieuwe beleid een nog terughoudender testbeleid. Het testen van patiënten heeft namelijk geen meerwaarde voor de individuele patiëntenzorg in de thuissituatie. Het verandert het behandelbeleid niet. Als een patiënt met een ziektebeeld verdacht voor corona naar het ziekenhuis wordt verwezen, zal in het ziekenhuis een test worden gedaan. Enkel bij hoge uitzondering kan een huisarts nog een patiënt laten testen in overleg met GGD en het laboratorium.

In zorginstellingen is het testen erop gericht om de introductie van het virus in de zorginstelling vast te kunnen stellen. Zodra 1 à 2 patiënten positief getest worden, worden geen verdere testen meer verricht en worden de coronamaatregelen voor zorginstellingen in werking gesteld.

Het laagdrempelig testen van zorgmedewerkers wordt gecontinueerd.

Geef een reactie